Brainstormen: hoe meer zielen, hoe minder vreugd

Posted on 31-10-2017

De meeste brainstormsessies worden gehouden in groepen van 5-25 mensen. Want, zo is de gedachte, veel mensen betekent veel ideeën. En als al die mensen ook nog een op elkaars ideeën  reageren, dan gaan de ideeën zich vermenigvuldigen. Dat klinkt logisch, maar het pakt toch anders uit. Brainstormen in een groep werkt ideeënremmend. Zo, dat is er uit. En als u van de schrik bent bekomen, zullen we uitleggen hoe dat komt. En wat u beter kunt doen om veel ideeën met veel mensen te genereren.
Want het kan wel.

Bernard Nijstad is in 2000 gepromoveerd op dit onderwerp. In zijn proefschrift How the group affects the mind: effects of communication in idea generating groups concludeert hij dat personen individueel meer ideeën genereren dan in groepsbijeenkomsten. In groepen moet je op je beurt wachten. Dat wachten onderbreekt de associatiestroom die zo essentieel is voor het bedenken van ideeën. Wat daar bij komt is dat je luistert naar de ingebrachte ideeën van anderen en dat haalt je uit je creatieve mindset. Je volgt dan niet meer je eigen gedachtegang, maar die van de ander.
Het effect is niet altijd negatief, want een idee van een ander kan je natuurlijk zelf op ideeën brengen. Een ander positief bijkomend effect is dat in groepen langer wordt doorgegaan met het bedenken van ideeën. In je eentje ben je eerder geneigd te stoppen, maar als anderen doorgaan, ga jij ook verder en zet je je gedachtegang weer in beweging. Deze bijkomende gunstige effecten wegen echter niet op tegen de nadelen.

Wat moet je dan wel doen in groepen, wil creatief denken effectief zijn in?
Zorg er voor dat de groep niet te groot is. Maximaal 10 mensen. En laat deelnemers hun ideeën in eerste instantie niet hardop uitspreken. De ideeën moeten pas uitgewisseld worden als de tijd daar rijp voor is. En dat is als de eigen gedachtestroom opdroogt. Verdeel dan de groep in tweetallen. Dat heeft twee voordelen: de wachttijd is relatief kort en de stimulans om door te gaan is nagenoeg net zo hoog als in een grotere groep. Tot slot kun je nog in de grote groep een laatste ronde doen.

 

Jan